Lista projektów:

Z Pomysłem

Ilość oddanych głosów: 5044

Miejsce realizacji

ikona - adres organizacji

Nowy Świat 23 Gryfice


ekOKino na leżakach

ikona - kwota grantu

grant 30 000 PLN

mapa projektu

Opis wnioskowanego grantu

W ramach inicjatywy "ekOKino na leżakach" planujemy realizację wydarzeń plenerowych - seansów filmowych. Seanse będą wydarzeniem sezonu, świętem lokalnych społeczności. Wyczekiwanym, przełamującym monotonię miast i miasteczek eventem, kierowanym do całych społeczności obszaru oddziaływania. Kino na leżakach, to 7 seansów filmowych, które zrealizowane zostaną w 6 miejscowościach w 4 powiatach. Zakładamy realizację działań w okresie letnim, seanse odbywać się będą w sobotnie wieczory, na otwartych, atrakcyjnych przestrzeniach. Całość zostanie przygotowana w sposób pozwalający oddać wyjątkowość wydarzenia przenosząc uczestników do świata kina i pozytywnych emocji Wnioskodawca w ramach inicjatywy planuje zakup sprzętu do projekcji filmowej, zakup leżaków, oświetlenia zewnętrznego, bezpłatną dystrybucję popcornu. Realizacja seansów planowana jest co 2 tygodnie, co pozwoli na efektywną promocję wydarzeń, ich realizację i właściwe podsumowanie działań materiałem publikowanym po jego każdorazowej realizacji. Integralną częścią całości będzie projekcja filmu edukacyjnego. Film będzie emitowany przed każdym seansem. Ekotreści zawarte w filmie edukacyjnym pozwolą na wzmacnianie lokalnych inicjatyw proekologicznych dla osiągania wspólnego celu, tj ograniczenia zanieczyszczenia środowiska i negatywnych konsekwencji procesu betonowania przestrzeni publicznej. Całość to także promocja świadomego zrównoważonego korzystania ze środowiska. Budowanie tym elementem postaw proekologicznych pozwoli na zmianę zachowań społecznych i rozwój lokalnych społeczności w oparciu o poszanowanie lokalnych zasobów przyrodniczych. Wzmocni to tym samym lokalne ekosystemy, promując walory fauny i flory.

Cel projektu

Realizacja projektu ma na celu budowanie lokalnych społeczności w oparciu o pozytywne emocje. Celem projektu jest tworzenie relacji, więzi, interakcji pomiędzy mieszkańcami miejscowości, w których realizowany będzie projekt. Co istotne stowarzyszenie, przeprowadziło plebiscyt w którym mieszkańcy wskazywali na deficyty regionu i braki które chcieliby niwelować, tak w obszarze kultury jak i infrastruktury. Wyniku przeprowadzono plebiscytu mieszkańcy zdecydowali że to właśnie "kino letnie" jest tą aktywnością, za którą tęsknią i której pożądają najbardziej. Chcemy aby ta inicjatywa przeciwdziałała wykluczeniu społecznemu i kulturowemu, jednoczyła mieszkańców wokół jednego wspólnego wydarzenia, które będą wspominać jeszcze długo po jego zakończeniu. Kontakt z kinematografią będzie w tym przypadku elementem tworzenia lokalnych społeczności i wzajemnych relacji. Organizacja seansów filmowych w miejscowościach "peryferyjnych" pozwoli na skracanie dystansów kulturowych wynikających z oddalenia od ośrodków wielkomiejskich, będzie wyzwalać również nowe pozytywne emocje, wynikające z uczestniczenia w niecodziennym wydarzeniu kulturalnym. Projekt "ekOKino na leżakach" to również budowanie marki regionu jako miejsca atrakcyjnego dla jego mieszkańców, charakteryzującego się również bogatą ofertą kulturalną. Projekt ma również na celu edukacje ekologiczną, każdy z seansów rozpoczynał będzie krótki edukacyjny film, przedstawiający korzyści wynikające z ochrony przyrody, promujący pozytywne wzorce zachowań w zakresie segregacji śmieci, recyclingu. Film nakręcą mieszkańcy, społecznicy, ludzie mieszkający na terenie realizacji projektu, co dodatkowo wzmocni poczucie lokalnej tożsamości. Zakładamy, że projekt swoim zasięgiem dotrze do grupy 66 tys. osób, choć nasze założenia nie dotyczą turystów, którzy w miesiącach letnich tłumnie odwiedzają wskazane obszary. Jest zatem wielce prawdopodobne, że zasięg projektu będzie zdecydowanie większy.

Opis korzyści

"ekOKino na leżakach" to projekt kierowany do grupy 66 tys. odbiorców - mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, ale i rzeszy turystów, którzy w okresie letnim odwiedzają region; i jest to wartość minimalna odbiorców do jakiej kierowany będzie. Jest wielce prawdopodobne, że będą to najważniejsze, najbardziej medialne wydarzenia sezonu letniego w tych miejscowościach. Z racji oddalenia miejscowości od ośrodków kultury, braku infrastruktury, będzie to wydarzenie angażujące całe społeczności, oddziałujące na całe powiaty Z drugiej strony realizacja wydarzenia plenerowego przyciągnie wszystkich, którzy spragnieni będą kontaktu z człowiekiem, odmiany, odskoczni od codzienności. ekOKino na leżakach to inicjatywa mająca na celu przeciwdziałanie widocznej dysproporcji w dostępie do kultury na terenie miejscowości marginalizowanych kulturalnie. To również inicjatywa mająca budować i wzmacniać lokalną tożsamość i spójności w oparciu o wspólne działania mieszkańców, dążących do realizacji wspólnego, akceptowanego przez wszystkich i zdefiniowanego celu. Seanse filmowe będą tym elementem spajającym, który będzie angażował mieszkańców małych miejscowości do wspólnych działań na rzecz jej społeczności. Seanse realizowane będą w miejscowościach, których mieszkańcy nie mają możliwości kontaktu z kinematografią, kulturą, również tą przekazywaną obrazem ruchomym. Wiele z tych małych społeczności nie ma możliwości realizacji wspólnych działań z racji braku przestrzeni wspólnych, tracąc tym samym wzajemny kontakt społeczny. Projekt ma zatem odwrócić negatywny trend w postrzeganiu tych obszarów przez ich mieszkańców jako miejsc nieatrakcyjnych i pozbawionych możliwości rozwoju i obcowania z kulturą. Z racji dystansu do ośrodków wielkomiejskich osoby aktywne zawodowo często rezygnują z uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych z racji konieczności uciążliwych przejazdów jako grupa społeczna nieposiadająca często możliwości swobodnego przemieszczania się i ponoszenia dodatkowych wydatków na realizacje pasji i bezpośredni kontakt z kulturą, są wykluczone z odczuwania emocji wywołanych tak atrakcyjną formą budowania relacji. Realizacja projektu ma być odpowiedzią na potrzeby lokalnych społeczności, ma jednocześnie wspierać i upowszechniać otwarte i aktywne postawy obywatelskie; być przykładem że oddolne inicjatywy mają szansę powodzenia przy zaangażowaniu odpowiedniej grupy osób działających na rzecz wspólnego dobra. Realizacja projektu pozwoli na budowanie marki regionu jako obszaru atrakcyjnego dla jego mieszkańców. Pozwoli to na ograniczanie wykluczeń związanych z peryferyjnym położeniem wskazanych obszarów. Całość działań pozwoli na stworzenie obszaru, w którym najważniejszą wartością jest człowiek, środowisko, lokalny rozwój, więzi społeczne i poczucie bycia "u siebie".

Logo Inicjatywy Logo Inicjatywy

Czy masz ukończone 18 lat?

Strona zawiera materiały dotyczące napojów alkoholowych przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich

Producent piwa BOSMAN używa plików cookie w celu zbierania informacji statystycznych na temat odwiedzin serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na działanie plików cookie, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić stronę.