Rodo

butelka i puszka piwa bosman

Polityka prywatności, RODO


3.6. Ochrona danych osobowych 

3.6.1. Administratorem danych osobowych Wnioskodawców jest Carlsberg Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowiaków 34, 02-255 Warszawa (dalej: „Administrator”).

3.6.2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z Administratorem wysyłając mail na adres: daneosobowe@carlsberg.pl.

3.6.3. Dane osobowe Wnioskodawców przetwarzane są w związku z udziałem w programie grantowym „Bosman dla regionu” Carlsberg Polska, w celu nawiązania relacji i komunikacji pomiędzy Carlsberg Polska a Wnioskodawcami oraz w celu (rozstrzygnięcie) i przyznania nagrody.

3.6.4. Przetwarzane kategorie danych osobowych Wnioskodawców to: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres IP.

3.6.5. Odbiorcami danych osobowych będzie Carlsberg Polska Sp. z o.o. oraz inne podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych Wnioskodawców. w celu wskazanym w ust. 3.6.3. powyżej, w tym agencje marketingowe i public relations działające na zlecenie Administratora.

3.6.6. Dane przechowywane i przetwarzane będą przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności prawa podatkowego „Bosman dla regionu” lub w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o wszystkich projektach realizowanych w ramach dialogu społecznego Carlsberg Polska do czasu zgłoszenia żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa.

3.6.7. Wnioskodawcom przysługują prawa do:

a) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych poprzez kontakt z Administratorem na adres wskazany w ust. 3.6.2.;

b) żądania od Administratora dostępu do kopii swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz przenoszenia danych,

c) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

3.6.8. Podanie danych Wnioskodawców jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w ust. 3.6.3.

Ostatnie aktualności

Logo Inicjatywy Logo Inicjatywy

Czy masz ukończone 18 lat?

Strona zawiera materiały dotyczące napojów alkoholowych przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich

Producent piwa BOSMAN używa plików cookie w celu zbierania informacji statystycznych na temat odwiedzin serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na działanie plików cookie, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić stronę.