Lista projektów:

Stowarzyszenie ŻAREK

Ilość oddanych głosów: 3114

Miejsce realizacji

ikona - adres organizacji

pl. M. Konopnickiej 1 Drawsko Pomorskie


Innowacje dla bezpieczeństwa i środowiska

ikona - kwota grantu

grant 50 000 PLN

mapa projektu

Opis wnioskowanego grantu

W ramach realizacji projektu pt. "Innowacje dla bezpieczeństwa i środowiska” zakupiony zostanie mobilny symulator zagrożeń pożarowych i ekologicznych . Jest to inteligentne urządzenie, w którym komputery i urządzenia elektroniczne kontrolują każdy jego element. Umożliwia intuicyjne sterowanie oświetleniem, drzwiami i innymi modułami odbywa się za pomocą dedykowanej aplikacji. Umożliwia ona również manualne włączanie/wyłączanie wszelkich urządzeń wewnątrz domku. Możliwe jest także definiowanie i odtwarzanie dynamicznych scenariuszy, pozwalających na sekwencyjne uruchamianie kolejnych zdarzeń. Najważniejszą funkcją symulatora jest dynamiczna prezentacja zagrożeń pożarowych i innych niebezpiecznych zdarzeń, jakie mogą mieć miejsce w domu jednorodzinnym takich jak pożar pokoju, kotłowni, klatki schodowej, przewodu kominowego, zagrożenia ze strony instalacji fotowoltaicznej czy też pomieszczenia, w którym nagromadzono znaczne ilości śmieci. Sterowane przez komputery efekty świetlne, dźwiękowe oraz wydobywający się dym realnie oddają grozę sytuacji, pobudzając wyobraźnię widzów, co jest szczególnie ważne w odniesieniu do osób odpowiedzialnych za spalanie materiałów palnych w piecach czy też kominkach. Rozwiązania konstrukcyjne umożliwiają również odwzorowanie rodzajów spalania tj. spalanie górne i dolne opału cechujące się znacznie większą ilością wytwarzanego dymu, co przyczynia się do powstawania smogu. Zainstalowane w budynku kamery pozwalają na wirtualne uczestnictwo w sytuacjach niebezpiecznych a miniaturowe czujki, monitorowane przez komputery domku, alarmują jego mieszkańców. Widzowie czują się tak, jakby rzeczywiście znajdowali się w zagrożonych pomieszczeniach. Dzięki obrazowaniu ścieżki rozprzestrzeniania się dymu w przypadku pożaru możliwe jest ukazanie odbiorcom sposobów postępowania w przypadku zadymienia.

Cel projektu

W ramach realizacji projektu pod tytułem "Innowacje dla bezpieczeństwa i środowiska" dokonamy zakupu mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych i ekologicznych wraz z oprzyrządowaniem umożliwiającego realizację zadań statutowych Stowarzyszenia ŻAREK w zakresie poprawy bezpieczeństwa publicznego oraz propagowania zachowań proekologicznych. Ten innowacyjny sprzęt umożliwi prowadzenie spotkań edukacyjnych oraz prelekcji w każdej z 5 gmin powiatu drawskiego, a także w 3 punktach województwa zachodniopomorskiego (powiat świdwiński, łobeski i wałecki). W spotkaniach udział wezmą seniorzy oraz osoby dorosłe, a w ich trakcie ukażemy skutki niewłaściwego użytkowania instalacji elektrycznych, paneli fotowoltaicznych, magazynowania odpadów i śmieci w pobliżu źródeł ciepła, spalania w piecach śmieci i mokrego opału, nie czyszczenia przewodów kominowych i wielu innych sytuacji z jednej strony negatywnie wpływających na bezpieczeństwo użytkowników, z drugiej zaś negatywnie oddziaływających na środowisko naturalne. Dzięki swej innowacyjności oraz profesjonalnemu wykonaniu zakupiony sprzęt będzie użytkowany przez długi okres, a w związku z możliwością transportu w różne rejony województwa zachodniopomorskiego czy też Polski. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż na terenie województwa zachodniopomorskiego w chwili obecnej nie ma żadnego sprzętu tego typu, a jego zakup będzie spektakularnym wydarzeniem rangi wojewódzkiej. Szczegółowy opis przewidzianego do zakupu symulatora i jego zasadę działania znaleźć można pod linkami: https://www.youtube.com/watch?v=V9OJHC0XDP4 https://www.mobilnysymulator.com.pl/dj W ramach realizacji projektu dokonamy zakupu: 1 szt. - mobilny symulator zagrożeń pożarowych i ekologicznych

Opis korzyści

Projekt pt. "Innowacje dla bezpieczeństwa i środowiska” w szczególności skierowany jest do osób dorosłych oraz seniorów z terenów wiejskich i miejskich odpowiedzialnych w swych domach za ich utrzymanie oraz proces ich ogrzewania. W spotkaniach edukacyjnych organizowanych na terenie wszystkich 5 gmin powiatu drawskiego oraz w wybranych 3 lokalizacjach na terenie powiatów wałeckiego, łobeskiego i świdwińskiego udział będzie mógł wziąć ogół społeczeństwa bez względu na status społeczny, przynależność religijną czy też poglądy polityczne. Zakładamy, że w każdym ze spotkań zaplanowanych do realizacji w 2021 roku weźmie udział grupa około 50 osób, zatem odbiorcami zadania będzie minimum 400 mieszkańców powiatu drawskiego, łobeskiego, wałeckiego i świdwińskiego. Ważnym aspektem realizacji projektu jest jego długofalowość i możliwość realizacji spotkań edukacyjnych oraz prelekcji w dowolnej miejscowości województwa zachodniopomorskiego skutkiem, czego będzie dotarcie do większej ilości osób. Dzięki realizacji projektu pt. "Innowacje dla bezpieczeństwa i środowiska” mieszkańcy powiatu drawskiego, ale również województwa zachodniopomorskiego uzyskają możliwość edukacji w zakresie bezpieczeństwa oraz zachowań proekologicznych. Zakupiony sprzęt będzie innowacyjnym narzędziem dającym możliwość wizualnego ukazania zagrożeń pożarowych, ekologicznych i innych niebezpiecznych zdarzeń, jakie mogą mieć miejsce w domu jednorodzinnym takich jak pożar pokoju, kotłowni, klatki schodowej, przewodu kominowego, zagrożenia ze strony instalacji fotowoltaicznej czy też pomieszczenia, w którym nagromadzono znaczne ilości śmieci. Jest to szczególnie ważne w odniesieniu do osób odpowiedzialnych za spalanie materiałów palnych w piecach czy też kominkach. Rozwiązania konstrukcyjne symulatora umożliwiają również odwzorowanie rodzajów spalania tj. spalanie górne i dolne opału cechujące się znacznie większą ilością wytwarzanego dymu, co przyczynia się do powstawania smogu. Zakup mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych i ekologicznych wraz z osprzętem w ramach realizacji projektu pt. "Innowacje dla bezpieczeństwa i środowiska” ze względu na brak tego typu urządzeń w województwie zachodniopomorskim będzie stanowił w sposób szczególny wyróżniał się w na tle innych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa i zachowań proekologicznych.

Logo Inicjatywy Logo Inicjatywy

Czy masz ukończone 18 lat?

Strona zawiera materiały dotyczące napojów alkoholowych przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich

Producent piwa BOSMAN używa plików cookie w celu zbierania informacji statystycznych na temat odwiedzin serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na działanie plików cookie, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić stronę.