Lista projektów:

Nowogardzka strfa sportu i rekreacji z Bosmanem

Butelki - Bossman Full Szczeciński

organizacja - Stowarzyszyszenie Aktywna Rodzina


Dane projektu - Nowogardzka strfa sportu i rekreacji z Bosmanem

ikona - lokalizacja projektu

Nowogard

ikona - kwota grantu

grant 30 000 pln

mapa projektu

Cel projektu

Głównym celem projektu jest poprawa estetyki oraz uatrakcyjnienie miejsca ogólnie dostępnego dla społeczności lokalnej-polany „Sarni Las”- terenu Gminnego poprzez budowę infrastruktury rekreacyjnej i sportowej dla lokalnej społeczności. Realizacja głównego celu odbędzie się poprzez postawienie 1 zestawu do ćwiczeń typu streetworkout model nr 5 oraz 2 zestawów siłowni zewnętrznych model Pongo i Brutus. Jednocześnie z trzech postawionych elementów infrastruktury rekreacyjnej i sportowej będzie mogło skorzystać 31 osób. Z urządzeń będą mogły korzystać osoby w wieku 18-99 lat z gminy Nowogard liczącej około 19 tysięcy osób w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym. Realizacja projektu wykazuje długotrwałe efekty realizacji inicjatywy, ponieważ ze sprzętu będą mogli korzystać mieszkańcyprzez wiele lat - urządzenia streetworkout oraz siłowni zewnętrznych posiadają wszelkie niezbędne atesty potwierdzające spełnianie norm oraz bezpieczeństwa.  Planowana inwestycja przyczyni się do integracji, aktywizacji i poprawy sprawności fizycznej osób dorosłych oraz znacząco uatrakcyjni estetykę dotychczasowego miejsca, które znajduje się w bliskim sąsiedztwie z jeziorem Nowogardzkim oraz ścieżką rowerową. Realizacja projektu przyczyni się do budowania szerokiej świadomości wśród lokalnej społeczności, że marka Bosman angażuje się w projekty wspierające region, a tablica informująca o tym fakcie będzie postawiona w widocznym dla wszystkich mieszkańców miejscu przez długie lata.

Opis wnioskowanego grantu

W ramach projektu planowane jest:

1.Prowadzenie działań promocyjnych projektu. Materiały do wykonania plakatów zakupione zostaną  z dofinansowania programu.  Wkład pracy-wykonanie projektu graficznego takiego plakatu. Wkład osobowy–systematyczne rozwieszanie plakatów na terenie miasta Nowogard oraz zamieszczanie postów i relacji w mediach społecznościowych. 

2.Przygotowanie terenu przez Urząd Miasta Nowogard przed montażem inwestycji – koszenie trawy, wywóz śmieci, prace porządkowe. Wkład własny osobowy – wolontariat i pomoc pracownikom Urzędu Miasta w porządkowaniu terenu.

3.Zakup i montaż urządzeń przez firmę HYDRO (4 dni robocze) oraz pomoc w nadzorowaniu pracy – wkład własny osobowy. 

-1 urządzenie typu streetworkout model nr 5

Urządzenie jest zgodne z normą PN-EN 16630:2015-06; Specyfikacja techniczna: urządzenie wykonane ze stali, malowanej proszkowo;  słupy konstrukcyjne: 100x100mm; rury Ø 32 i 42 mm; Wymiar urządzenia: 640 x 530 cm;  Wysokość urządzenia: 230 cm;  Maksymalna ilość osób 9

- 2 urządzenia siłowni zewnętrznych – model Pongo i Brutus

Model Pongo i Brutus to klasyczne małpie gaje z elementami ścianki wspinaczkowej,  kształtujące aktywność fizyczną.

Pongo wymiary: 500 x 309 cm; Wysokość urządzenia 209 cm; Maksymalna ilość osób 13

Brutus wymiary: 251 x 251 cm; Wysokość urządzenia 250 cm; Maksymalna ilość osób 9

4.Przygotowanie pikniku z okazji otwarcia i oddania do użytkowania zakupionych sprzętów z dofinansowania programu „Bosman wspiera region” – wkład własny osobowy. Wieszanie balonów, pieczenie ciast, przygotowanie drewna na ognisko. 

5.Piknik z okazji otwarcia i oddania do użytkowania zakupionych sprzętów–wkład własny osobowy. Zakup poczęstunku ze środków grantu oraz dodatkowe przygotowanie go we własnym zakresie jako wkład własny. 

6.Odsłonięcie tablicy informującej o źródle dofinansowania w ramach programu „Bosman wspiera region”

7.Przygotowanie sprawozdania z realizacji działań, w tym dokumentacji fotograficznej – wkład własny osobowy

Opis korzyści

Jednocześnie z trzech planowanych do postawienia elementów infrastruktury rekreacyjnej i sportowej będzie mogło skorzystać 31 osób. Z urządzeń będą mogły korzystać osoby w wieku 18-99 lat z gminy Nowogard liczącej około 19 tysięcy osób w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym, a także mieszkańcy okolicznych Gmin. Realizacja projektu wykazuje długotrwałe efekty realizacji inicjatywy, ponieważ ze sprzętu będą mogli korzystać mieszkańcy przez wiele lat - urządzenia streetworkout oraz siłowni zewnętrznych posiadają wszelkie niezbędne atesty potwierdzające spełnianie norm oraz bezpieczeństwa.  Region Nowogard i okolice zyska bardziej atrakcyjne miejsce do spędzania czasu wolnego i rekreacji, jakim jest polana „Sarni Las” w pobliżu jeziora Nowogardzkiego z dostępem do ścieżki rowerowej, które dzięki zamontowanym urządzeniom będzie wpływało na większą aktywność fizyczną oraz integrację osób korzystających z tego miejsca rekreacji. Obecnie na polanie znajdują się drewniane zadaszone wiaty z miejscem do siedzenia i stolikami oraz paleniska, które mieszkańcy w sezonie letnim chętnie wykorzystują do organizacji ognisk.Jest to miejsce, które cieszy się dużym powodzeniem i jest miejscem uczęszczanym przez różne grupy wiekowe, w tym głównie osoby dorosłe. Planowana inwestycja pozytywnie wpłynie na estetykę miejsca oraz może przyczynić się do odwiedzania  doposażonego miejsca przez nowych turystów. Gmina Nowogard dzięki planowanemu projektowi zyska atrakcyjne miejsce pod względem sportu i rekreacji. Dotychczasowo organizowane tam imprezy miejskie typu „Harcowiada” i inne pikniki zostaną wzbogacone o elementy rekreacyjno-sportowe.


Logo Inicjatywy Logo Inicjatywy

Czy masz ukończone 18 lat?

Strona zawiera materiały dotyczące napojów alkoholowych przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich

Producent piwa BOSMAN używa plików cookie w celu zbierania informacji statystycznych na temat odwiedzin serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na działanie plików cookie, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić stronę.