Lista projektów:

Pomaganie przez nakrętkowanie

Butelki - Bossman Full Szczeciński

organizacja - Stowarzyszenie Akademia Kobiet Wiejskich Gminy Darłowo


Dane projektu - Pomaganie przez nakrętkowanie

ikona - lokalizacja projektu

76-156 Dąbki

ikona - kwota grantu

grant 10 000 pln

mapa projektu

Butelki bossman

Cel projektu

Projekt ma na celu budowanie postaw obywatelskich i aktywizacji społecznej na rzecz osób z niepełnosprawnościami na terenie Gminy Darłowo oraz edukacji ekologicznej związanej z selektywną zbiórką odpadów poprzez zaopatrzenie miejscowości wchodzących w skład Uzdrowiska m.in. Dąbki, Bobolin,  Żukowo Morskie w trzy gigantyczne kosze-ryby na plastikowe nakrętki. Miejsca postawienia koszy zostały skonsultowane z mieszkańcami oraz że na umiejscowienie pojemników wpływ mają  spostrzeżenia w terenie pokazujące miejsca , gdzie jest większy ruch turystyczno-wypoczynkowy . Projekt odpowiada na problem zdiagnozowany w okresie pandemii ale również na potrzeby najbliższego otoczenia. Pojemniki na stałe wpiszą się w przestrzeń publiczną Uzdrowiska Dąbki,  ale także będę kształtować postawę proekologiczną wśród mieszkańców. Nakrętki będą przekazywane na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych w Gminie Darłowo na cele rehabilitacyjne  i zdrowotne tychże osób, dzięki czemu będzie to trwała kampania czynienia dobra i krzewienia idei wolontariackiej. Projekt wpłynie na podniesienie świadomości ekologicznej oraz u stałych mieszkańców tychże miejscowości ok.300 osób. Bezpośrednio przyczyni się do wsparcia grupy osób z niepełnosprawnościami co stanowi 13,9% ogółu mieszkańców w Gminie. Szacujemy że bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu będzie ok.200 osób,  w tym członkinie Stowarzyszenie i przedstawiciele samorządu. Będzie to grupa osób, która będzie dawać dobre praktyki pozostałym mieszkańcom poprzez konsekwentne zaangażowanie oraz pobudzać do zbiórki nakrętek.

Opis wnioskowanego grantu

Projekt polegać będzie na zakupie trzech stojaków-ryb do zbierania nakrętek i postawienie ich w łatwo dostępnych miejscach zarówno dla mieszkańców jak i osób wypoczywających w naszej małej miejscowości. Jesteśmy miejscowością uzdrowiskową  status  Uzdrowiska otrzymaliśmy w  2007r.,więc kuracjusze przyjeżdżają do nas cały rok a co za tym idzie projekt na stałe wpisuje się w klimat nadmorski,  kształt stojaków-ryby to symbol związany z naszym regionem. Cele rehabilitacyjne i zdrowotne tychże osób, dzięki czemu będzie to trwała kampania czynienia dobra  i krzewienia idei wolontariackiej oraz wspólna troska o potrzeby osób z  niepełnosprawnościami. Projekt zawierał będzie również element eukacyjny, który zmierzał będzie do wprowadzenia nawyku selektywnego zbierania odpadów u kolejnych osób czy rodzin, poszerzając tym samym zakres akcji. W ramach projektu zostanie ogłoszony dla dzieci i młodzieży konkurs proekologiczny zachęcający do zbiórki nakrętek poprzez wykonanie z recyklingu pojemników na nakrętki,  które będą służyć zbiórce nakrętek na cele charytatywne, pomocowe dla osób z niepełnosprawnościami. Takie akcje uświadamiają, przed wszystkim młodym ludziom, jak ważny jest recykling i ochrona środowiska,  a także dzielenie się zasobami.  Pojemniki to nie tylko dbałość o segregowane odpadów,  ale także podanie pomocnej dłoni potrzebującym. Zainspirowani przykładami dobrych praktyk w innych miejscowościach,  gdzie stoją już kosze na nakrętki chcemy zorganizować projekt skoncentrowany wokół wcześniej zdefiniowanego problemu w naszej społeczności lokalnej, skupiając się na zaspokojeniu ich potrzeb. Poprzez dobre praktyki w Gminie mamy nadzieję, że zmieni się świadomość mieszkańców okolicznych miejscowości i dojrzą innowacyjność, atrakcyjność oraz możliwość adaptowania i rozszerzenia projektu w innych środowiskach.

Opis korzyści

Projekt ma na celu budowanie postaw obywatelskich, proekologicznych-zatem dopuszcza dowolność-każdy kto będzie chciał włączyć się do realizacji projektu, czy też po jego zakończeniu może przystąpić w każdej chwili, gdy tylko poczuje taką potrzebę, gdyż miejsce gdzie staną ryby na nakrętki będzie ogólnodostępne dla mieszkańców, kuracjuszy i wczasowiczów licznie odwiedzających nasze nadmorskie miejscowości. Projekt społeczny w którym będzie mógł wziąć udział każdy, kto podejmie się zbierania nakrętek w swoim gospodarstwie domowym z butelek, kosmetyków, chemii. Projekt odpowiada na bieżące problemy w dobie COVID-19 związanego z wycofaniem ze świata realnego i problemów natury psychicznej mieszkańców z terenów wiejskich Gminy. Pozorna  " radość życia w sieci ",przynosi negatywne skutki w świadomości, ich ograniczone kontakty w rzeczywistym świecie, niechęć do spotkań, współpracy. Realizacja celów projektowych odbędzie się poprzez postawienie trzech pojemników na terenie Uzdrowiska w centralnych punktach miejscowości/Poczta,  Szkoła,  Przystań Żeglarska/. Tradycja zbierania plastikowych nakrętek trwa już już od wielu lat, od najmłodszych lat uczymy dzieci dbania o środowisko, prowadzimy edukację o ekologii, mówimy głośno o recyklingu. Uzdrowisko zyska pojemniki na nakrętki, które na stałe wpiszą się w przestrzeń publiczną,pojemniki-ryby z logo #Bosmanwspieraregion jak najbardziej wpisuje się w klimat miejscowości nadmorskiej i nie tylko będzie ładnie wyglądać ale również pomagać czynić dobro, na które każdego z nas stać. Wystarczy mieć chęci i otwarte serce na potrzeby innych. Nakrętki będą przekazywane na cele charytatywne-na rzecz osób i instytucji potrzebujących w Gminie Darłowo.

Logo Inicjatywy Logo Inicjatywy

Czy masz ukończone 18 lat?

Strona zawiera materiały dotyczące napojów alkoholowych przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich

Producent piwa BOSMAN używa plików cookie w celu zbierania informacji statystycznych na temat odwiedzin serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na działanie plików cookie, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić stronę.